Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη της ιστοσελίδας Finish.

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω έντυπο για ανατροφοδότηση ή επικοινωνήστε με ένα από του ειδικού μας Finish. Πρέπει να είσαι πάνω από την ηλικία των 16 για να χρησιμοποιήσεις το έντυπο. Θα καταλάβουμε κάθε προσπάθεια να απαντήσουμε το πιο συντομότερο δυνατόν.

*Υποχρεωτικά πεδία

Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου: Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που θα παρέχετε θα τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα  κοινοποιούνται εντός της Reckitt Benckiser και των συνεργαζομένων εταιρειών της, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο για την επίλυση του ερωτήματός σας και/ή για να βοηθήσουν στην επιχειρηματική ανάλυση. 

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να ενεργήσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο ή όποτε απαιτείται ή επιτρέπεται να ενεργήσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο βάση νόμου.

Εξυπηρέτηση πελατών
Προσωπικές λεπτομέρειες
Στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες μηνυμάτων