Όροι και Προϋποθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») αποτελούν τους όρους με βάση τους οποίους αυτός ο ιστότοπος (ο «Ιστότοπος») διατίθεται σε σας («εσάς»/«σας»). Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες παρακάτω για να απευθείας μετάβαση σε περισσότερες πληροφορίες για κάθε τομέα:

 

1. Πληροφορίες σχετικά με εμάς

2. Ερωτήσεις ή καταγγελίες

3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4. Άλλα εμπορικά προϊόντα και ιστότοποι του ομίλου Reckitt Benckiser

5. Αγορές

6. Σύνδεσμοι από τους Δικτυακούς Τόπους μας

7. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς

8. Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από χρήστες

9. Οι νομικές υποχρεώσεις σας

10. Αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται

11. Μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία ή να αποσύρουμε τον ιστότοπό μας

12. Η ευθύνη μας εάν είστε καταναλωτής

13. Η ευθύνη μας εάν είστε επιχείρηση

14. Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας

15. Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

16. Άλλοι όροι που μπορεί να ισχύουν για σας

17. Γενικές πληροφορίες

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και περιοχή δικαιοδοσίας

 

1.          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 

1.1    Είμαστε η εταιρεία Reckitt Benckiser Hellas Chemicals SA («εμείς»/ «εμάς»/ «μας»), μια εταιρεία καταχωρημένη στη(ν) Ελλάδα και επίσημη έδρα στη διεύθυνση 7 Taki Kavalieratou str.,145 64 Κηφισσία, Ελλάδα. Είμαστε μια εταιρεία του ομίλου Reckitt Bensicker.

2.          Ερωτήσεις ή καταγγελίες

 

2.1       Εάν έχετε ερωτήσεις, καταγγελίες ή σχόλια για αυτόν τον Ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 210 8127100. Ο εταιρικός μας ιστότοπος στο rb.com περιέχει μια λίστα με τις τοπικές εταιρείες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

3.          Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και άλλα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

3.1       Η χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχόμενών του δε χορηγεί κανένα δικαίωμα σε εσάς όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συναφή δικαιώματα, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί σχεδίων, επί εμπορικών επωνυμιών, βάσεων δεδομένων και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα τεχνογνωσίας («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Όλα τα κείμενα, οι διεπαφές χρήστη, οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες, τα βιομηχανικά σήματα, τα λογότυπα, ο κώδικας του υπολογιστή και άλλο σχετικό υλικό (συνολικά, «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού, της διαρρύθμισης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, καθώς και της «μορφής και του περιεχόμενου» του Περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν εκδοθεί άδειες σε εμάς από τρίτους δικαιοπάροχους. Με την επιφύλαξη όλων αυτών των δικαιωμάτων.

 

3.2       Τίποτα στους Όρους δε συνιστά διαβίβαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από εμάς σε εσάς ή σε τρίτο.

 

3.3       Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, λήψης, δημοσίευσης, εκπομπής, καταγραφής, μετάδοσης, εμπορικής εκμετάλλευσης, επεξεργασίας, επικοινωνίας στο κοινό ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου, των υπηρεσιών, των ιστοσελίδων ή υλικού στον Ιστότοπο ή στον κώδικα υπολογιστή στοιχείων που συνθέτουν τον Ιστότοπο πέρα από τον σκοπό της προσωπικής χρήσης σας. Επίσης, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε καμία αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή παρόμοια επεξεργασία σε κάποιο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, μπορείτε να κάνετε λήψη επουσιωδών αποσπασμάτων αυτού του περιεχομένου στον σκληρό δίσκο σας για τον σκοπό προβολής του εφόσον δεν δημιουργείται πάνω από ένα αντίγραφο των πληροφοριών.

 

3.4       Οποιαδήποτε χρήση πέρα από την επιτρεπόμενη σύμφωνα με τη ρήτρα 3 μπορεί να γίνει μόνο εάν ληφθεί προηγουμένως γραπτή άδεια.

 

3.5       Δε σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δεν έχουμε λάβει άδεια να το κάνουμε, και δεν θα παρέχουμε ή δεν θα προτείνουμε την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που φέρουν επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε λάβει άδεια να το κάνουμε.

 

4.          ΑΛΛOI ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ RECKITT BENCKISER

 

4.1       Προϊόντα ή υπηρεσίες που καθιστούμε διαθέσιμες σε εσάς στους ιστοτόπους ή μέσω άλλων ιστοτόπων του ομίλου Reckitt Benckiser ή ιστοτόπων εμπορικών προϊόντων μας (που αναφέρονται παρακάτω ως «Ιστότοποι Εμπορικών Προϊόντων») υπόκεινται σε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις για τους οποίους θα ενημερωθείτε όταν επισκεφθείτε τους σχετικούς Ιστοτόπους Εμπορικών Προϊόντων.

 

4.2       Ο παρών Ιστότοπος και οι Ιστότοποι Εμπορικών Προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης ή φάρμακα που έχουν λάβει άδεια δεν προορίζονται για την παροχή ιατρικών συμβουλών ή οδηγιών χρήσης αλλά μόνο για γενικές πληροφορίες στις οποίες δεν θα πρέπει να βασίζεται κανένα φυσικό πρόσωπο ή για κανέναν συγκεκριμένο σκοπό. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για θεραπευτική αγωγή για κάθε ατομική περίπτωση και ανάγκη.

 

5.          Αγορές

 

5.1       Τίποτα στον Ιστότοπο ή σε Ιστότοπο Εμπορικού Προϊόντος δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε καμία περιοχή δικαιοδοσίας καθώς ο Ιστότοπος παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές και τιμές, καθώς και άλλες πληροφορίες, προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή σε Ιστότοπο Εμπορικών προϊόντων είναι μόνο γενικής φύσεως. Δεν εγγυόμαστε ότι κάθε προϊόν ή/και υπηρεσία που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή Ιστότοπο Εμπορικών Προϊόντων είναι ή θα είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία και στη στιγμή που επιθυμείτε να αγοράσετε το εν λόγω προϊόν ή/και υπηρεσία.

 

5.2       Οι υποχρεώσεις μας, εάν υπάρχουν, όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες διέπονται μόνο από τις συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται, και τίποτα στον εν λόγω Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι διαφοροποιεί τις εν λόγω συμφωνίες.

 

6.          ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

 

6.1       Μπορεί να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους κατά διαστήματα (μέσω διαφημίσεων ή με άλλο τρόπο). Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για εύκολη παραπομπή και δική σας διευκόλυνση. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Η περίληψη συνδέσμων δε συνεπάγεται την έγκριση του υλικού που περιλαμβάνεται στους εν λόγω ιστοτόπους ή τυχόν σχέση με τους φορείς διαχείρισής τους. Δηλώνετε ότι δεν θα γίνουμε μέρος σε καμία συναλλαγή ή σύμβαση με τρίτο την οποία μπορεί να συνάψετε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης αυτών των ιστοτόπων. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας εμπλέξετε σε καμία διαμάχη μεταξύ εσάς και του τρίτου.

 

7.          Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 

7.1       Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο:

 

7.1.1           δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να οδηγήσει στην ενθάρρυνση, διευκόλυνση ή πραγματοποίηση δραστηριότητας που είναι εγκληματική, δόλια, παράνομη ή απαγορευμένη σύμφωνα με αυτούς τους Όρους·

 

7.1.2           δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό πέρα από την προσωπική σας χρήση·

 

7.1.3           δεν θα διαφημίσετε ή προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας για παράδειγμα μέσω της διανομής «ανεπιθύμητης» αλληλογραφίας·

 

7.1.4           δεν θα μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς εξαπόλυσης δούρειου ίππου ή θα συμμετέχετε σε άλλη δραστηριότητα που να είναι επιβλαβής για τον Ιστότοπο·

 

7.1.5           δεν θα δημιουργήσετε σύνδεσμο στον Ιστότοπο από δικτυακό τόπο τρίτου χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή άδεια·

 

7.1.6           δεν θα προσπελάσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή δεν θα εισχωρήσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να εισχωρήσετε στα μέτρα ασφαλείας του Ιστοτόπου· ή

 

7.1.7           δεν θα παρέμβετε στην πρόσβαση, χρήση ή απόλαυση του Ιστοτόπου από άλλο άτομο.

 

7.2       Κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δικό σας ρίσκο και ευθύνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

 

7.3       Είστε επίσης υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους εν λόγω Όρους και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται σε αυτούς τους Όρους, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 

7.4       Έχουμε το δικαίωμα αναστολής, περιορισμού ή λήξης της πρόσβασής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν περιορισμούς που τίθενται σε αυτούς τους Όρους.

 

8.          Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από χρήστες

 

8.1       Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από εσάς:

 

8.1.1           Υποβάλλοντας στοιχεία, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά ή άλλο περιεχόμενο σε μας μέσω του Ιστοτόπου, μας χορηγείτε το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της επεξεργασίας, της αντιγραφής, της αναπαραγωγής, της κοινοποίησης, της δημοσίευσης και της διαγραφής του εν λόγω υλικού από τον Ιστότοπο.

 

8.1.2           Εγγυάστε όσον αφορά τις συνεισφορές:

(a)                ότι συμμορφώνονται με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους·

(b)                ότι είναι αληθείς, έγκυρες και ενημερωμένες σε όλα τα επίπεδα και ανά πάσα στιγμή (σας εφιστούμε την προσοχή ότι μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των [παραπάνω/παρακάτω] στοιχείων επικοινωνίας)·

(c)                ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις και ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε αυτήν τη συνεισφορά· και

(d)                ότι, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά, δεν είναι εμπιστευτικές.

και ότι θα έχετε ευθύνη προς εμάς και ότι θα μας αποζημιώσετε σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημιά την οποία θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της δικής σας παραβίασης της εγγύησης.

 

8.1.3           Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιαδήποτε δημοσίευση κάνετε στον Ιστότοπό μας.

 

8.1.4           Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

 

8.2       Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από άλλους χρήστες:

 

8.2.1           Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που αναφορτώνεται από άλλους χρήστες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πινάκων ανακοινώσεων και καναλιών συνομιλίας (εάν υπάρχουν). Αυτές οι πληροφορίες και αυτό το υλικό δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από μας. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον Ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

 

9.          ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

 

9.1       Επιβεβαιώνετε ότι:

 

9.1.1           είστε ενήλικοι στην περιοχή δικαιοδοσίας σας ή έχετε τη συγκατάθεση του γονιού ή του νόμιμου κηδεμόνα· και

 

9.1.2           θα συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς στη χρήση του Ιστοτόπου όπως ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.

 

9.2       Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε από τυχόν νομική αξίωση ή ζημιές (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων για τις εν λόγω αξιώσεις ή ζημίες) που υποβάλλονται από τρίτους σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με ή που προέκυψε από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς συμπεριλαμβανομένης τυχόν παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της παραβίασης τυχόν νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων.

 

10.       ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

 

10.1    Το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση. Δεν προορίζεται για παροχή συμβουλών στις οποίες πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να ζητήσετε επαγγελματικές ή ειδικές συμβουλές πριν να προβείτε σε, ή να αποφύγετε, τυχόν ενέργειες με βάση το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας.

 

10.2    Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, είναι σωστό τη στιγμή που το εν λόγω περιεχόμενο αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, υπόκειται σε αλλαγές και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, δεν κάνουμε δηλώσεις εκπροσώπησης ή δίνουμε εγγυήσεις (είτε ρητά είτε σιωπηρά), ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

 

10.3    Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες» και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, χωρίς δηλώσεις εκπροσώπησης ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

 

10.4    Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

 

11.       Μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία ή να αποσύρουμε τον Ιστότοπό μας

 

11.1    Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος, το περιεχόμενό του, τυχόν λειτουργίες που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου και τυχόν πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν, δεν περιέχουν λάθη, εμφανίζονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ιούς, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό.

 

11.2    Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος, ή τυχόν περιεχόμενο αυτού, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπή και πλήρως λειτουργικό. Μπορεί να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή μέρους του Ιστοτόπου μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους.

 

11.3    Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για εύλογους λόγους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας.

 

11.4    Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα . Η πρόσβαση σε ή η χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο σε ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες. Είστε υπεύθυνος να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Δεν δίνουμε καμιά εγγύηση ότι ο Ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) είναι κατάλληλος για ή διαθέσιμος προς χρήση εκτός της Ελλάδα.

 

12.       Η ΕΥΘΥΝΗ μας εάν είστε καταναλωτής

 

12.1    Σας εφιστούμε την προσοχή ότι παρέχουμε τον Ιστότοπό μας μόνο για εγχώρια και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, και ότι δεν διαθέτουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή απώλεια ευκαιρίας για επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

12.2    Εάν ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχουμε παράσχει κάνει ζημιά σε συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που ανήκει σε σας και αυτό προκαλείται από την αδυναμία μας να επιδείξουμε τη δέουσα προσοχή και τεχνογνωσία, είτε θα επισκευάσουμε τη ζημιά ή θα σας αποζημιώσουμε. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημιά που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ακολουθώντας τις συμβουλές μας για εγκατάσταση ενημέρωσης που προσφέρεται σε σας δωρεάν ή για ζημιά που προκλήθηκε επειδή δεν ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης ή επειδή δεν υπήρχαν οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που συστήνονται από μας.

 

12.3    Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων που προκαλείται από γεγονός ή περίσταση πέρα από τον έλεγχό μας όπως, μεταξύ άλλων, απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες βιομηχανικές διαμάχες· διακοπή συστημάτων ή πρόσβασης σε δίκτυο· ή πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα.

 

12.4    Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων, δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε (για παράδειγμα ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκαλείται από αμέλεια ή για απάτη ή δόλια διαστρέβλωση). Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα περιορίσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά μας.

 

13.       Η ΕΥΘΥΝΗ μας εάν είστε επιχείρηση

 

13.1    Με την επιφύλαξη της διάταξης 12.4 και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των στελεχών, των διευθυντών, των προϊσταμένων, των μελών, των μετόχων, των εργαζομένων, των εκπροσώπων ή των συμβούλων), είτε προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία, παραβίαση θεσμοθετημένου καθήκοντος ή με διαφορετικό τρόπο, που προκύπτει από ή αναφορικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου, ακόμα και εάν ήταν αναμενόμενο, για τα παρακάτω αλλά χωρίς να περιορίζονται αυτά:

 

13.1.1        απώλειες που προκύπτουν από ανακρίβειες σε πληροφορίες η υλικό εντός του Ιστοτόπου ή που συνδέεται με τον Ιστότοπο·

13.1.2        απώλειες που προκαλούνται από παραβίαση που γίνεται εκ μέρους μας·

13.1.3        απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, ή την εξάρτησή σας από τον Ιστότοπο·

13.1.4        απώλειες που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε λόγο·

13.1.5        απώλειες που προκύπτουν από δηλώσεις εκπροσώπησης ή δηλώσεις που γίνονται στον Ιστότοπο·

13.1.6        απώλειες που προκύπτουν από τεχνικά σφάλματα με τον Ιστότοπο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό·

13.1.7        επιχειρηματική απώλεια (όπως απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εσόδων, συμβάσεων, προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, καλής θέλησης, φήμης, δαπανών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας)· και

13.1.8        έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή απώλειες που δεν προβλέπονταν ούτε από εσάς και ούτε από εμάς όταν ξεκινήσατε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. 

 

13.2    Στον βαθμό που είναι δυνατόν από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλασσόμαστε από όλες τις σιωπηρές προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις εκπροσώπησης ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για τον Ιστότοπό μας ή για περιεχόμενο σε αυτόν.

 

13.3    Θα μας καλύψετε και θα μας αποζημιώσετε, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους, τα μέλη, τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους και τους συμβούλους μας για τυχόν απώλειες, δαπάνες, ευθύνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων) που συνδέονται ή προκύπτουν από:

 

13.3.1        τη χρήση του Ιστοτόπου ή Ιστοτόπων Εμπορικών Προϊόντων (και σχετική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών)·

13.3.2        την παραβίαση αυτών των Όρων·

13.3.3        την παραβίαση νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων τρίτων· ή/και

13.3.4        τη χρήση των στοιχείων σας.

 

13.4            Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων, δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε (για παράδειγμα ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκαλείται από αμέλεια ή για απάτη ή δόλια διαστρέβλωση).

 

14.       Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας

 

14.1    Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και χρησιμοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή που παρέχετε σε μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

 

14.2    Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Εχεμύθειας που διατίθεται στο και την Πολιτική για τα Cookie που διατίθεται στο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και σχετικά ζητήματα.

 

15.       ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

15.1    Αναζητούμε συνεχώς τρόπους να βελτιώσουμε αυτόν τον Ιστότοπο. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή τους εν λόγω Όρους. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σιγουρευτείτε ότι ξαναδιαβάζετε και ελέγχετε αυτούς τους Όρους τακτικά καθώς θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί, και ότι πρέπει να τηρείτε, αυτές τις αλλαγές εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους Όρους.

 

16.       Άλλοι όροι που μπορεί να ισχύουν για σας

 

16.1    Οι παρόντες Όροι αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, που επίσης ισχύουν κατά τη χρήση του Ιστοτόπου μας:

 

16.1.1        Η Δήλωση Εχεμύθειας ου εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία σας από εμάς και ποια είναι τα δικαιώματά σας. 

16.1.2        Η Πολιτική για τα Cookie, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα cookies στον Ιστότοπό μας.

16.1.3        Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και σε συγκεκριμένα τμήματα ή λειτουργίες του Ιστοτόπου ή Ιστοτόπων Εμπορικών Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, προσφορών ή άλλων παρόμοιων λειτουργιών, των οποίων οι όροι ενσωματώνονται σε αυτούς τους Όρους με την αναφορά σε αυτούς. Θα σας κατευθύνουμε στους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις τη στιγμή που αλληλεπιδράτε μαζί μας ή/και με τα εμπορικά προϊόντα μας αναφορικά με τις σχετικές υπηρεσίες. Παρακαλούμε διαβάστε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις προσεχτικά. Εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων που ισχύουν για μια υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του Ιστοτόπου ή άλλων Ιστοτόπων Εμπορικών Προϊόντων, οι όροι που ισχύουν για την εν λόγω υπηρεσία θα υπερισχύουν στην περίπτωση αυτής της αντίφασης. 

 

Κάθε μία από αυτές τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να αλλάζουν κατά διαστήματα και έχουν άμεση ισχύ μετά τη δημοσίευση των σχετικών αλλαγών στον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τους όρους τους (όπως αρμόζει).

 

17.       Γενικές πληροφορίες

 

17.1    Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες Όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς όσον αφορά τη χρήση του Ιστοτόπου. Καμία δήλωση εκπροσώπησης, δήλωση ή πρωτοβουλία (είτε προφορική είτε γραπτή) που δεν εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους (όπως ενημερώνονται κατά διαστήματα) δεν θα είναι δεσμευτική ούτε για εσάς ούτε για εμάς.

 

17.2    Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από ένα δικαστήριο ή μια ρυθμιστική αρχή ως παράνομη, άκυρη, μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί από άλλη διάταξη η οποία, εφόσον είναι έγκυρη σε όλα τα επίπεδα, θα έχει επίπτωση που θα είναι όσο το δυνατόν πιο παρόμοια με την επίπτωση της διάταξης που αντικαταστάθηκε.

 

17.3    Οι παρόντες Όροι δεν προορίζονται να χορηγήσουν δικαιώματα σε κανέναν εκτός από εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεργατών μας). Κανένας από αυτούς τους Όρους δεν θα είναι εφαρμόσιμος από τρίτους (εάν κατοικείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο) ούτε και μέσω Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) Νόμος του 1999.

 

17.4    Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως ότι πρέπει να κάνετε κάτι για το οποίο είστε υποχρεωμένος σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους, ή εάν καθυστερήσουμε να προβούμε σε ενέργειες εναντίον σας όσον αφορά την παραβίαση αυτών των Όρων, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα και δεν θα μας εμποδίσει να προβούμε αργότερα σε ενέργειες εναντίον σας.

 

18.       ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

18.1    Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και εμάς που θα προκύπτει από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους, θα ισχύει το δίκαιο της Ελλάδα. 

 

18.2    Τα Ελλάδα δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση διαφορών (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή νομικών αξιώσεων) που μπορεί να προκύψουν από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους.

 

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτών των Όρων έγινε στις 13/11/2023