Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

RECKITT BENCKISER - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Καλώς ορίσατε στην Παγκόσμια Δήλωση Εχεμύθειας της Reckitt Benckiser («Δήλωση Εχεμύθειας»).

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ισχύει για όλα τις εμπορικές επωνυμίες μας παγκοσμίως και εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας και σεβόμαστε τυχόν δικαιώματα που διαθέτετε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας.

Στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται σε όλες τις εταιρείες του ομίλου Reckitt Benckiser. Καθώς η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ισχύει παγκοσμίως, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας από χώρα σε χώρα, και σε αυτήν την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στη χώρα σας.

Τα Προσωπικά Στοιχεία σας ελέγχονται από τον όμιλο Reckitt Benckiser Group plc (με επίσημη έδρα στη διεύθυνση 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη) ή την εταιρεία του ομίλου Reckitt Benckiser που βρίσκεται στη χώρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, τις τοπικές εταιρείες μας, τις εμπορικές επωνυμίες μας, και την παρουσία μας στη δικαιοδοσία σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.rb.com.

Ορισμοί

Με τον όρο «Προσωπικές Πληροφορίες» (σε ορισμένες χώρες αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες») εννοείται κάθε πληροφορία σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Αυτός ο όρος είναι ευρύτερος από τις απλές πληροφορίες προσωπικής ή ιδιωτικής φύσης, και περιλαμβάνει ακόμα πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τον όρο «Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες» (σε ορισμένες χώρες αναφέρονται ως «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» ή «ειδικές κατηγορίες δεδομένων») εννοούμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ενός ατόμου ή τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία μόνο για τον σκοπό της ταυτοποίησης του εν λόγω ατόμου, δεδομένα σχετικά με την υγεία, ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα ή ποινικές καταδίκες ενός ατόμου, καθώς και άλλες πληροφορίες που κρίνονται ευαίσθητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Γρήγορη Παραπομπή

1. Πεδίο Εφαρμογής της Δήλωσης Εχεμύθειας

2. Θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία

3. Πώς συγκεντρώνουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

4. Για ποιους σκοπούς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

5. Σε ποιον έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

6. Πώς προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

7. Οι επιλογές σας όσον αφορά την άμεση εμπορική προώθηση

8. Τα δικαιώματά σας

9. Οι καταγγελίες σας

10. Για πόσο καιρό διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

11. Παιδιά

12. Διαβιβάσεις σε άλλες χώρες

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

14. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας

1.               Πεδίο Εφαρμογής της Δήλωσης Εχεμύθειας

Η Δήλωση Εχεμύθειας ισχύει για όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, εντός και εκτός διαδικτύου, που εμφανίζουν, συνδέουν ή παραπέμπουν στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας, για παράδειγμα μέσω:

 • των ιστοτόπων μας·
 • των επίσημων σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας·
 • των εφαρμογών μας·
 • των εκστρατειών εντός και εκτός διαδικτύου· και
 • των συζητήσεων ή της αλληλογραφίας με τους αντιπροσώπους μας.

Στο παρόν έγγραφο, θα αναφερόμαστε στις δραστηριότητές μας στο διαδίκτυο ως «Δικτυακούς Τόπους» και στις δραστηριότητές μας εκτός διαδικτύου ως «Υπηρεσίες».

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι Δικτυακοί Τόποι μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους σε ιστοτόπους, εφαρμογές, κ.λπ. τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς και που δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας. Δεν έχουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες των εν λόγω ιστοτόπων, εφαρμογών, κ.λπ. τρίτων. Καθώς οι εν λόγω τρίτοι έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις εχεμύθειας των εν λόγω τρίτων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από αυτούς.

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική για τα Cookies

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους ή τις Υπηρεσίες μας, να διαβάζετε επίσης τους Όρους Χρήσης. 

2.               Θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όταν είναι θεμιτό και νόμιμο να το πράξουμε.

Εάν δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, μπορεί να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

3.               Πώς συγκεντρώνουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας;

Προσωπικές Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε απευθείας από εσάς

Πρώτον, έχουμε το δικαίωμα να συγκεντρώνουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από εσάς, π.χ. όταν εγγράφεστε για τα ενημερωτικά δελτία μας, όταν εγγράφεστε στους Δικτυακούς Τόπους μας, όταν αγοράζετε ένα προϊόν από εμάς, όταν συμπληρώνετε μια έρευνα, όταν υποβάλετε ένα σχόλιο ή αίτημα, όταν δημοσιεύετε κάτι στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν εγγράφεστε για μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης κ.λπ.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • ονοματεπώνυμο·
 • διεύθυνση·
 • ηλεκτρονική διεύθυνση·
 • όνομα χρήστη·
 • αριθμό τηλεφώνου (και ηχογραφήσεις όταν καλείτε στη γραμμή καταναλωτών)·
 • πιστωτική κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής·
 • ηλικία·
 • ημερομηνία γέννησης·
 • φύλο·
 • αγορά προϊόντος και πληροφορίες χρήσης·
 • πληροφορίες νοικοκυριού·
 • πληροφορίες, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις εμπορικής προώθησης·
 • περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη, δημοσιεύσεις και άλλο περιεχόμενο που υποβάλετε στους Δικτυακούς Τόπους μας·
 • σε ελάχιστες περιπτώσεις, πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά σας ή άλλα άτομα τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποθέτουμε ότι έχετε την άδεια να κοινοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με αυτούς·
 • Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες όπως πληροφορίες σχετικά με την εικόνα σας, την υγεία σας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση προϊόντος και ιατρικό ιστορικό), τη σεξουαλική ζωή σας (και σχετική συμπεριφορά) και βιομετρικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια εθελοντικών μελετών και ερευνών καταναλωτών (όπως αναγνώριση εκφράσεων του προσώπου, καρδιακός παλμός και κατάσταση του δέρματος)·
 • δημογραφικές πληροφορίες· ή
 • άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας εκούσια.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Δεύτερον, ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους μας (και των δικτυακών τόπων τρίτων παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν εκ μέρους μας), όπως πληροφορίες που συλλέγονται από cookies και άλλες τεχνολογίες (όπως διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης και pixel tags) στους ιστοτόπους μας. Ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα συλλογής δεδομένων.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες σχετικά με την (κινητή) συσκευή ή το είδος του προγράμματος περιήγησής σας·
 • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας, όπως στοιχεία για τις ιστοσελίδες που προβάλατε, τα διαφημιστικά πλαίσια και τους υπερσυνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ, κ.λπ.·
 • εάν έχετε ανοίξει ηλεκτρονικά μηνύματα που απεστάλησαν από εμάς σε εσάς·
 • τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε πριν να φτάσετε σε έναν από τους ιστοτόπους μας·
 • τη διεύθυνση IP σας·
 • τους υπερσυνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ·
 • το όνομα χρήστη σας, την εικόνα προφίλ, το φύλο, τα δίκτυα και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε όταν χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Μου αρέσει» στο Facebook ή τη λειτουργία +1 στο Google+)·
 • τη διεύθυνση MAC σας·
 • πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένα στους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση σε ορισμένους δικτυακούς τόπους προϊόντων ή σε εφαρμογές του ομίλου RB· και
 • πληροφορίες που κοινοποιείτε μαζί μας σχετικά με την τοποθεσία σας. Όπου απαιτείται να το πράξουμε από την τοπική νομοθεσία, θα χρησιμοποιούμε μόνο τις εν λόγω πληροφορίες όπου έχετε συμφωνήσει ότι μπορούμε να το κάνουμε.

Προσωπικές Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από άλλες πηγές

Τέλος, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς και από άλλες πηγές. Αυτές οι άλλες πηγές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τους έμπιστους επιχειρηματικούς εταίρους μας·
 • δικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
 • οργανισμούς ερευνών καταναλωτών·
 • οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας·
 • μεσάζοντες που διευκολύνουν τη φορητότητα δεδομένων· και
 • άλλα μέλη του ομίλου μας.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν τα ενδιαφέροντά σας όπως χόμπι και κατοικίδια ζώα, δεδομένα ερευνών καταναλωτών και αγοράς, αγοραστική συμπεριφορά, δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό ή δραστηριότητες, όπως ιστολόγια, βίντεο, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη.

 

4.               Για ποιους σκοπούς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, για παράδειγμα:

 • για τη διαχείριση της αγοράς σας, για παράδειγμα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αγορά σας, για την επεξεργασία των πληρωμών σας, για την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράσατε, και για να σας προσφέρουμε την απαραίτητη εξυπηρέτηση πελατών·
 • για να καθιστούμε δυνατή τη συμμετοχή σας σε προσφορές, διαγωνισμούς, έρευνες και δημοσκοπήσεις·
 • για να καθιστούμε δυνατό για σας να κοινοποιείτε πληροφορίες και ιδέες στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα φόρουμ, στα ιστολόγια και σε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, να συμμετέχετε στις κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αποστέλλετε μηνύματα σε ένα φίλο μέσω των Δικτυακών Τόπων μας ή των ιστοτόπων των έμπιστων επιχειρηματικών εταίρων μας·
 • να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας παρέχουμε πιο σχετικές πληροφορίες, να αναλύουμε και να αξιολογούμε τις εταιρικές δραστηριότητές μας, να δοκιμάζουμε, να αναπτύσσουμε και να αξιολογούμε νέα προϊόντα, καθώς και να βελτιώνουμε τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διεξάγουμε έρευνες και ελέγχους αγοράς, να προσδιορίζουμε τις τάσεις των χρηστών και να εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών εμπορικής προώθησης αλλά και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας·
 • να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό (για παράδειγμα ανακοινώσεις σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές, προγράμματα εξοικονόμησης χρημάτων, κοινές προσφορές και άλλα προγράμματα) σχετικά με τις εμπορικές επωνυμίες μας και τις εμπορικές επωνυμίες προσεχτικά επιλεγμένων έμπιστων επιχειρηματικών εταίρων, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας για μια τέτοια εμπορική προώθηση όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία·
 • για τη διαχείριση των Δικτυακών Τόπων μας, και την προσαρμογή της εμπειρίας και του περιεχόμενου των Δικτυακών Τόπων μας σύμφωνα με παλαιότερες δραστηριότητές σας στους Δικτυακούς Τόπους μας, προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τους Δικτυακούς Τόπους μας·
 • για να απαντάμε σε αιτήματα ή ερωτήματα·
 • για να αντιμετωπίζουμε ανεπιθύμητα συμβάντα σχετικά με προϊόντα που αναφέρετε σε μας·
 • για τη διαχείριση γενικών λογιστικών στοιχείων· και
 • για την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η τοπική νομοθεσία σας μπορεί να απαιτεί από μας να θεσπίσουμε στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας τους νομικούς λόγους στους οποίους βασιζόμαστε προκειμένου να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από εμάς επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία επειδή:

 • είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας όσον αφορά την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων σε σας και στην αποτελεσματική και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής μας (σε κάθε περίπτωση εφόσον τα δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων)·
 • είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης με εσάς για τα προϊόντα που αγοράζετε, ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύμβασης·
 • απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων τις οποίες διαθέτουμε· και
 • σε ελάχιστες περιπτώσεις και εάν απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, έχετε συμφωνήσει να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, όπως όταν δίνετε τη συναίνεσή σας για εμπορική προώθηση ή για επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας στην περίπτωση Ευαίσθητων Προσωπικών Πληροφοριών, όπως πληροφοριών σχετικά με την υγεία.

Έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε αρχεία ανώνυμων δεδομένων από Προσωπικές Πληροφορίες εξαιρώντας πληροφορίες (όπως το ονοματεπώνυμό σας) που καθιστούν τα δεδομένα προσωπικά ταυτοποιήσιμα για σας. Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα για την ανάλυση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό και να κοινοποιούμε ανώνυμα δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ερευνητικών εταίρων, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια.

5.               Σε ποιον έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Κοινοποίηση στο εσωτερικού του ομίλου

Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιούνται μεταξύ των διαφορετικών εταιριών και εμπορικών επωνυμιών του ομίλου μας, για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ισχύει για τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από όλες αυτές τις εταιρείες και τις εμπορικές επωνυμίες.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε έμπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για μας, όπως εταιρείες εμπορικής προώθησης, εταιρείες ερευνών αγοράς, εταίρους παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, παρόχους λογισμικού και άλλων υπηρεσιών ΤΠ, εμπόρους που πωλούν προϊόντα του ομίλου RB, τηλεφωνικά κέντρα, υπεύθυνους επεξεργασίας πληρωμών, κ.λπ. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από εμάς ή για άλλο λόγο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Άλλοι έμπιστοι τρίτοι

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε άλλους έμπιστους τρίτους, όπως τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, τους διαφημιστές μας (όπου έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε), και να ανταλλάξουμε δεδομένα, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης πιο σχετικής διαφήμισης για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας, οι εν λόγω τρίτοι έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης στη συσκευή σας προκειμένου να παρουσιάζουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις σε εσάς όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους του ομίλου RB.

Οι ιστότοποι ή/και οι εφαρμογές μας μπορεί επίσης να σας επιτρέπουν να συνδέεστε χρησιμοποιώντας ένα κοινωνικό δίκτυο ή άλλον λογαριασμό τρίτου. Ένα παράδειγμα σύνδεσης τρίτου είναι η «Σύνδεση με το Facebook». Η σύνδεση σε έναν από τους δικτυακούς τόπους μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλον λογαριασμό τρίτου μπορεί να μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για τις οποίες μας δίνετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση από το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή τρίτο. Η λειτουργία σύνδεσης μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή τρίτο, όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή ο τρίτος έχει επίσης το δικαίωμα να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας, καθώς και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε στον δικτυακό τόπο μας. Η λειτουργία σύνδεσης μπορεί επίσης να τοποθετεί και να διαβάζει cookies από τον εν λόγω τρίτο που μπορεί να περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σας έχει αναθέσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλος τρίτος. Η λειτουργία, και η χρήση της σύνδεσης διέπεται από τη δήλωση εχεμύθειας και τους όρους του μέρους που παρείχε τη λειτουργία σύνδεσης, παρά από την παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας.

Εξαγορές

Εάν άλλη εταιρεία εξαγοράσει (μέρος ή) την εταιρεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία μας, η εν λόγω εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει όλες ή μέρος των Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέχθηκαν από εμάς και θα αποκτήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας. Στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης χρεών, πτώχευσης ή εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί επίσης να διαβιβαστούν σαν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Απαραίτητες κοινοποιήσεις

Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας εάν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η εν λόγω κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή συνετή με βάση τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 • αναφορικά με νομική έρευνα·
 • για συμμόρφωση με σχετική νομοθεσία ή για ανταπόκριση σε δικαστικές εντολές, κλήσεις ή εντάλματα που εκδίδονται προς εμάς·
 • για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας· ή
 • για έρευνα ή συνδρομή στην πρόληψη παραβίασης ή ενδεχόμενης παραβίασης της νομοθεσίας, της παρούσας Δήλωσης Εχεμύθειας, ή ισχυόντων Όρων Χρήσης.

6.               Πώς προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε μας.

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας έναντι σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, διαφοροποίηση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση και έναντι άλλων παράνομων τρόπων επεξεργασίας.

Όταν συλλέγετε ή διαβιβάζετε Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες, χρησιμοποιούμε διάφορες πρόσθετες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να συμβάλουμε στην προστασία αυτών των πληροφοριών.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε υπολογιστικά συστήματα που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση περιορισμένος αριθμός ατόμων που πρέπει να γνωρίζουν, προκειμένου να εκτελέσουν τις εργασίες τους και τυχόν υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλετε αίτημα.

Όταν επεξεργαζόμαστε πολύ εμπιστευτικές πληροφορίες (όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών) στο διαδίκτυο, τις προστατεύουμε μέσω της χρήσης αποκρυπτογράφησης.

7.               Οι επιλογές σας όσον αφορά την άμεση εμπορική προώθηση

Έχουμε το δικαίωμα ανά διαστήματα να σας αποστέλλουμε δωρεάν ενημερωτικά δελτία, έρευνες, και άλλο διαφημιστικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο για σας, εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε τα εν λόγω μηνύματα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών πλατφορμών (όπου απαιτείται η εν λόγω συναίνεση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας).

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα, θα έχετε πάντα την ευκαιρία «άρνησης» ακολουθώντας τις οδηγίες για την κατάργηση εγγραφής που παρέχονται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα άμεσης εμπορικής προώθησης ή επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας (ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω).

Όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε μηνύματα υπηρεσιών επισημαίνοντας ενημερώσεις στη Δήλωση Εχεμύθειας (ακόμα και όταν έχετε αρνηθεί να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης από εμάς).

8.               Τα δικαιώματά σας

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί να έχετε διάφορα δικαιώματα όσον αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που έχουμε για σας·
 • να ζητήσετε να ενημερώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε για σας, ή να διορθώσουμε τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς·
 • να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για σας, ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας (το «δικαίωμα στη λήθη»)·
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας (στον βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση)·
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία
 • των Προσωπικών Πληροφοριών σας (και για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης)· ή
 • να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε σας ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (το δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»).

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον κατακερματισμό και την προσαρμογή των δεδομένων ώστε να μπορούμε να αντιστοιχούμε τα μηνύματά μας και τα προϊόντα μας στις ανάγκες που θεωρούμε ότι έχετε. Ανάλογα με τη θέση σας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε αυτόματη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή να κατανοήσετε εάν ισχύουν για σας, κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε μια ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

9.               Οι καταγγελίες σας

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας ή ερώτημα ή αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλατε σε μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική ρυθμιστική αρχή για την προστασία των δεδομένων.

10.            Για πόσο καιρό διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για ένα εύλογο διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ή όσο απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για μας.

Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας υφίστανται επεξεργασία:

§ για την εκτέλεση της σύμβασής σας με μας, διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για μια περίοδο 7 ετών μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής εντολής·

§ για την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία· και

§ Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες, ανάλογα με το είδος τους, έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας αλληλεπίδρασης μαζί σας.

11.            Παιδιά

Οι περισσότεροι Δικτυακοί Τόποι μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και ζητούμε τα παιδιά κάτω των 16 ετών να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Δικτυακών Τόπων μας.

Εάν είστε ο γονιός ή ο νόμιμος κηδεμόνας ενός παιδιού κάτω των 16 ετών που έχει εγγραφεί σε έναν από τους Δικτυακούς Τόπους μας, ή που πιστεύετε ότι έχει παράσχει με άλλο τρόπο Προσωπικές Πληροφορίες σε μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω για να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Πληροφορίες που παρέχονται εκούσια από παιδιά μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ηλεκτρονικών χώρων συζήτησης, συνομιλιών κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιούνται από άλλους για την παραγωγή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Καλούμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να ενημερώνουν τα παιδιά τους σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας και όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά, προκειμένου να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

12.            Διαβιβάσεις σε άλλες χώρες

Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβάζονται και να υφίστανται επεξεργασία σε άλλες χώρες όπου η νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρή από τη νομοθεσία στη χώρα σας (συμπεριλαμβανομένων δικαιοδοσιών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία θα διασφαλίζουμε ότι έχουν θεσπιστεί επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας. Ανάλογα με την τοποθεσία της οντότητας του ομίλου RB που εξάγει τις σχετικές Προσωπικές Πληροφορίες, αυτή η επαρκής εγγύηση μπορεί να είναι μια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων με τον παραλήπτη με βάση τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω διαβιβάσεις και αντίγραφα αυτών των συμφωνιών διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος.

Κάνοντας χρήση των Δικτυακών Τόπων και των Υπηρεσιών μας, στον βαθμό που απαιτείται και ισχύει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας, δίνετε ρητή συγκατάθεση προκειμένου να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο οι Προσωπικές Πληροφορίες σας.

13.            Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Δεχόμαστε με χαρά τις παρατηρήσεις σας. Εάν έχετε τυχόν σχόλια, ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ή την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας, ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που ορίζονται στην ενότητα «τα δικαιώματά σας» παραπάνω που ισχύουν στην τοποθεσία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο PrivacyOffice@rb.com.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Ηνωμένο Βασίλειο

14.            Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας

Τελευταία τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Εχεμύθειας πραγματοποιήθηκε στις [●] Μαΐου 2018. Το παρόν έγγραφο είναι μια δήλωση προς εσάς και όχι μια σύμβαση μεταξύ μας. Έχουμε το δικαίωμα κατά διαστήματα να την τροποποιούμε ή να τη διορθώνουμε. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο πάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Εχεμύθειας. Όπου οι εν λόγω αλλαγές είναι υλικές, θα λάβουμε μέτρα για να σας ενημερώσουμε. Η νέα τροποποιημένη ή διορθωμένη Δήλωση Εχεμύθειας θα ισχύει από την ημερομηνία αναθεώρησης. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση της Δήλωσης Εχεμύθειας.